نقشه گوگل

نویسنده: بخش فنی

آشکار سازی

آشکار سازی ذرات عبارتست از فرآیندی که در آن خصوصیاتی مانند جرم ، انرژی ، بار الکتریکی ، مسیر حرکت و ... و در مجموع نوع یک ذره حامل انرژی که در واکنش‌های هسته‌ای بوجود می‌آید، توسط دستگاهی (اغلب آشکار ساز) تعیین می‌شود.

نویسنده: بخش علمی

نوترون

نوترون یکی از ذرات هسته ای اتم  است. نوترون دارای بار الکتریکی  خنثی است و به همراه پروتون در داخل هسته اتم اصل جرم اتم را تشکیل می‌دهند و چون نوترون مستقیما اتم را یونیزه نمی کند ، از این رو آن را با آشکار سازی مناسب ذره ی باردار یا فوتونی که تولید میکند آشکار میسازیم .


نویسنده: بخش علمی

پرتو

در فیزیک پرتو به معنای ذرات انرژی یا امواج گذرنده در درون محیط یا فضاست دو گونه پرتو وجود دارد:گونه نخست پرتوی یون ساز و گونه دوم پرتوی غیر یون ساز می‌باشند.اما واژه پرتو بیشتر برای گونه یونی بکار می‌رود (انرژی کافی برای یونیزه کردن اتم) اما گاهی ممکن است برای گونه غیر یونیزه (امواج رادیویی و نور )هم بکار رود.

نویسنده: بخش علمی

پرتو X

پرتو X :

هنگامی که طول موج های نور کاهش می یابد، انرژی آنها افزایش می یابد. اشعه X در مقایسه با امواج ماورای بنفش طول موج های کوچک تر و بنابراین انرژی بیشتری دارد.

اشعه ایکس طول موج هایی در محدوده 0.01-10 نانومتر و در نتیجه فرکانس هایی از 3 × 1019-3 × 1016 هرتز دارد.


نویسنده: بخش علمی

پرتو آلفا

ذرات آلفا را در ابتدا به عنوان کم نفوذترین تابش‌هایی که از مواد طبیعی گسیل می‌شوند، شناسایی کردند. در سال 1903 ارنست رادرفورد نسبت بار به جرم آن‌ها را با استفاده از انحراف ذرات آلفایی حاصل از فروپاشی رادیوم در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی تعیین کرد

نویسنده: بخش علمی

پرتو بتا

در هسته هائی که کمبود پروتون یا کمبود نوترون وجود دارد این فرآیند رخ می دهد.هسته با گسیل (+β) یا گسیل (-β) به هسته ی پایداری تبدیل می شود. الکترون ها یا پوزیترون ها در هسته ها وجود ندارند بلکه برای رسیدن به هسته ی پایدار، یک نوترون هسته، بصورت زیر به دو ذره ی الکترون و پروتون تبدیل می شود. پروتون در هسته  می ماند ولی الکترون از آن خارج می گردد. 


نویسنده: بخش علمی

پرتو های غیر یون ساز

پرتوهاي غير يونساز، پرتوهاي الكترومغناطيسي با طول موج بيشتر ار 100 نانومتر هستند. انرژي فوتون اين پرتوها كمتر از آن است كه بتوانند در محيط بيولوژيكي يونسازي كنند و كمتر از انرژي فوتون پرتوهاي ايكس و گاما مي باشد. اين امر بدليل كمتر بودن فركانس پرتوهاي غير يونساز است.

نویسنده: بخش علمی

پرتو گاما

اشعه گاما نوعی از امواج الکترومغناطیسی است. طول موج آن بسیار کوتاه است و از ۱ تا ۰٫۰۱ آنگستروم تغییر می‌کند. جرم آن در مقیاس اتمی صفر، سرعت آن برابر سرعت نور، بار الکتریکی آن صفر است. انرژی اشعه گاما از ۱۰ کیلو الکترون ولت تا ۱۰ مگا الکترون ولت تغییر می‌کند.


نویسنده: بخش علمی

پرتو یون ساز

پرتو های یونی

پرتو با انرژی کافی می‌تواند اتم ها را یونش کند.از آنجا که یاخته از اتم ساخته شده یونیزه شدن می‌تواند سبب سرطان شود.هر یاخته (سلول) انسان از تیلیریون‌ها اتم ساخته شده و احتمال ابتلا به سرطان از راه تابش به میزان تابش و میزان حساسیت فرد بستگی دارد.

 


برای دریافت آخرین اخبار شرکت در خبرنامه ما عضو شوید