کسب مقام دوم در جشنواره ربع رشیدی تبریز

طرح عیارسنج فلزات گرانبهای شرکت آشکار پرتو پویا در میان ۱۷۵۰ طرح ارسالی به  جشنواره بین المللی فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز، به عنوان دومین طرح برتر جشنواره انتخاب گردید.


برای دریافت آخرین اخبار شرکت در خبرنامه ما عضو شوید