رادیوگرافی صنعتی

رادیوگرافی صنعتی

رادیوگرافی صنعتی یا تست رادیوگرافی (RT) از امواج الکترومغناطیسی ... مانند پرتو های ایکس، گاما یا نوترون  برای مشاهده انواع عیوب ساختاری و داخلی اجسام و قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایمنی، بازرسی و کنترل کیفی

ایمنی، بازرسی و کنترل کیفی

امروزه استفاده از پرتو های ایکس در بسیاری زمینه ها فراگیر گشته و جزو لاینفک بسیاری از صنایع، کارخانه جات، سازمانها و شرکت های کوچک و بزرگ به منظور بازرسی، ایمنی، کنترل کیفی وسایل، بسته ها، قطعات، وسایل حمل و نقل، مواد غذایی قلمداد میگردد.


برای دریافت آخرین اخبار شرکت در خبرنامه ما عضو شوید