تهیه ی انواع چشمه های رادیو اکتیو

شرکت آشکار پرتو پویا با دارا بودن انواع مجوز واردات چشمه های رادیو اکتیو و دستگاه های پرتو ساز صنعتی مانند انواع تیوب X و ژنراتور ها قادر به تامین درخواست نیاز مشتریان در این زمینه میباشد.

از کاربرد چشمه های رادیواکتیو میتوان به این موارد زیر اشاره نمود:
دستگاه های اندازه گیری هسته ای ، سوند های چاه پیمایی ، استفاده در دستگاه های آنالیز ، پروژه های تحقیقاتی مرتبط با آشکار سازی ، کاربردهای تشخیصی و درمانی، انواع تستهای رادیوگرافی ( NDT ) ، کالیبراسیون دزیمترها و انواع دستگاه های آشکار سازی هسته ای .

لازم به ذکر است تهیه چشمه ها در اکتیویته های متنوع و شیلدینگ های مناسب صورت میپذیرد.

 

منابع تابش ایکس

ژنراتور های ایکس

منابع تابش بتا

منابع تابش گاما

ggg

ggg

gfg

چشمه های استاندارد

رادیونوکلئیدها با خلوص بالا


برای دریافت آخرین اخبار شرکت در خبرنامه ما عضو شوید